Obóz Szkoleniowy dla Kadry Kierowniczej Organizacji Polskich na Syberii – galeria zdjęć

« 2 z 19 »

Obóz Szkoleniowy dla Kadry Kierowniczej Organizacji Polskich na Syberii

img_042917 sierpnia 2016 roku opuścili Płock i Polskę uczestnicy Obozu Szkoleniowego dla Kadry Kierowniczej Organizacji Polskich na Syberii.

Tradycyjnie już jak co roku 1-go sierpnia br. przybyła do Płocka grupa Polaków mieszkających na stałe na Syberii, zrzeszonych w organizacjach polonijnych w Barnauł, Bijsku, Górno-Ałtajsku i Kemerowie.

W tym roku organizatorzy Obozu Edukacyjno – Szkoleniowego położyli duży nacisk na zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami (i planowanymi zmianami) dotyczącymi repatriacji do kraju i zasadami otrzymywania „Karty Polaka”. Skrócone informacje na ten temat (uzyskane na spotkaniu w Senacie RP) możecie znaleźć w zakładce DOKUMENTY. Zajęcia prowadzili wykładowcy: Tadeusz Milke i Zbigniew Dymke oraz Radna Rady Miejskiej w Płocku – Wioleta Kulpa.

Czytaj dalej ->

Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Wschód – Zachód

logo_3W sobotę 18 czerwca 2016 roku odbyło Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Wschód  – Zachód.

W tym roku przypadło zakończenie kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji nad sprawozdaniami z działalności w 2015 roku udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. W jawnym głosowaniu obecni wybrali członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.