Szkolenie liderskie dla kierownictw organizacji polskich z rosyjskiej Syberii, Kazachstanu, Białorusi i Mołdawii wraz z sesją naukową – 2018

 
logo_3W dniach 1 kwietnia – 31 maja 2018 r. przebywała w Płocku 27 osobowa grupa Polaków z rosyjskiej Syberii, Kazachstanu, Białorusi i Mołdawii, która wzięła udział w szkoleniu liderskim dla kierownictw organizacji polskich oraz w sesji naukowej zorganizowanej z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis przygotowań do tego zadania, a także wnioski z jego wykonania.

Wnioski z wykonania zadania- szkolenia

Szkolenie liderskie dla kierownictw organizacji polskich z Syberii -plakat

Opis zadania

Szkolenie liderskie dla kierownictw organizacji polskich z Syberii (Rosja i Kazachstan) oraz Mołdawia – 2017

logo_3Od 01-04-2017 do 02-08-2017 roku – przygotowywano pobyt 19 osobowej grupy Polaków z rosyjskiej Syberii, z Kazachstanu i Mołdawii w Płocku w ramach projektu „Szkolenie liderskie dla kierownictw organizacji polskich z Syberii (Rosja i Kazachstan) oraz Mołdawia”. Dokonano niezbędnych rezerwacji. W ramach zawartej umowy partnerskiej z organizacją „Dom Polski” z Barnauł dn.11-07-2017 przekazano środki na konto organizacji m.in. na załatwienie wiz i zakup biletów. Uzgodniono terminy warsztatów–szkoleń w zakresie pogłębiania wiedzy historycznej, praw mniejszości polskiej i Karty Polaka oraz rozwoju demokracji i poszerzenia umiejętności z zakresu kierowania organizacją, grupami ludzi, oraz warsztatów tanecznych i nauki polskich pieśni. Czytaj dalej ->

Obóz Szkoleniowy dla Kadry Kierowniczej Organizacji Polskich na Syberii

img_042917 sierpnia 2016 roku opuścili Płock i Polskę uczestnicy Obozu Szkoleniowego dla Kadry Kierowniczej Organizacji Polskich na Syberii.

Tradycyjnie już jak co roku 1-go sierpnia br. przybyła do Płocka grupa Polaków mieszkających na stałe na Syberii, zrzeszonych w organizacjach polonijnych w Barnauł, Bijsku, Górno-Ałtajsku i Kemerowie.

W tym roku organizatorzy Obozu Edukacyjno – Szkoleniowego położyli duży nacisk na zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami (i planowanymi zmianami) dotyczącymi repatriacji do kraju i zasadami otrzymywania „Karty Polaka”. Skrócone informacje na ten temat (uzyskane na spotkaniu w Senacie RP) możecie znaleźć w zakładce DOKUMENTY. Zajęcia prowadzili wykładowcy: Tadeusz Milke i Zbigniew Dymke oraz Radna Rady Miejskiej w Płocku – Wioleta Kulpa.

Czytaj dalej ->