Partnerzy

 

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke jest najstarszym zespołem dziecięcym w images3Polsce. Działa nieprzerwanie od 1946 roku. Na przestrzeni wielu lat pracy z kilkunastoosobowej przyszkolnej drużyny harcerskiej Zespół przerodził się w odrębną zinstytucjonalizowaną placówkę skupiającą ponad pół tysiąca dzieci i młodzieży. Pomimo zmian „Dzieci Płocka” pozostają wierne tradycji i celom jakie wyznaczono w początkowej fazie istnienia placówki. Dziś Zespół uczt, bawi i wychowuje dzieci i młodzież w oparciu o harcerskie metody wychowawcze. W zajęciach uczestniczy ponad 500 dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 20 lat reprezentujących niemal wszystkie płockie placówki oświatowe.

Kilka tysięcy koncertów zarówno w kraju, niemal całej Europie, Azji oraz Ameryce Północnej, udział w wielu imprezach ogólnopolskich, reprezentowanie Polski na festiwalach i zlotach, widowiska plenerowe, wielokrotny udział w nagraniach telewizyjnych oraz produkcjach filmowych, liczne medale, nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, współpraca z wybitnymi artystami to najkrócej przedstawiony dorobek Zespołu „Dzieci Płocka”.

 

pwsz_logoPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest pierwszą w historii miasta samodzielną uczelnią państwową. Powstała na bazie dwóch kolegiów: Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskiego, które funkcjonowały w Płocku w latach 1990-2000.

Podczas posiedzenia Senatu, 26 września 2000 r., w PWSZ w Płocku powołano pierwsze jednostki organizacyjne – Instytuty: Neofilologii, Pedagogiki, Matematyki i Informatyki oraz Bibliotekę Uczelni, Wydawnictwo Uczelniane i Biuro Praktyk Studenckich. W kolejnym roku akademickim (2001/2002), w związku z uruchomieniem „ekonomicznych” specjalności kształcenia, utworzono w Uczelni czwarty Instytut – Instytut Nauk Ekonomicznych. W tym roku akademickim powstały też kolejne jednostki międzyinstytutowe: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium Informatyki.

Od 2003 roku Uczelnia, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, otacza opieką merytoryczną nowo powstały w Płocku Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Od początku swego istnienia, PWSZ w Płocku zabiegała o nawiązanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi. 18 stycznia 2005 r. podpisano pierwsze tego rodzaju porozumienie – z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Humaniu na Ukrainie. Dwa lata później zyskaliśmy kolejnego partnera z Humania – Państwowy Uniwersytet Agrarny. Obecnie w gronie współpracujących z PWSZ w Płocku uczelni zagranicznych jest również Rosyjski Nowy Uniwersytet w Moskwie (od 2008 roku) oraz Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (od 2010 roku). Ponadto, PWSZ w Płocku w ramach programu ERASMUS łączą umowy z Uniwersytetem w Daugavpils (Łotwa) , z Uniwersytetem w Oradei (Rumunia) oraz Uniwersytetem  w Manisie( Turcja).

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2012/2013 na Uczelni nastąpiły zmiany organizacyjne. Obecnie w PWSZ w Płocku funkcjonują trzy Instytuty: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki oraz Instytut Nauk o Zdrowiu, które kształcą w ramach ośmiu kierunków: ekonomii, filologii, pedagogiki, pracy socjalnej, matematyki, informatyki, pielęgniarstwa i kosmetologii.

Możliwość komentowania została wyłączona.