Obóz Szkoleniowy dla Kadry Kierowniczej Organizacji Polskich na Syberii

img_042917 sierpnia 2016 roku opuścili Płock i Polskę uczestnicy Obozu Szkoleniowego dla Kadry Kierowniczej Organizacji Polskich na Syberii.

Tradycyjnie już jak co roku 1-go sierpnia br. przybyła do Płocka grupa Polaków mieszkających na stałe na Syberii, zrzeszonych w organizacjach polonijnych w Barnauł, Bijsku, Górno-Ałtajsku i Kemerowie.

W tym roku organizatorzy Obozu Edukacyjno – Szkoleniowego położyli duży nacisk na zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami (i planowanymi zmianami) dotyczącymi repatriacji do kraju i zasadami otrzymywania „Karty Polaka”. Skrócone informacje na ten temat (uzyskane na spotkaniu w Senacie RP) możecie znaleźć w zakładce DOKUMENTY. Zajęcia prowadzili wykładowcy: Tadeusz Milke i Zbigniew Dymke oraz Radna Rady Miejskiej w Płocku – Wioleta Kulpa.

Czytaj dalej ->

Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Wschód – Zachód

logo_3W sobotę 18 czerwca 2016 roku odbyło Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego Stowarzyszenia Wschód  – Zachód.

W tym roku przypadło zakończenie kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji nad sprawozdaniami z działalności w 2015 roku udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. W jawnym głosowaniu obecni wybrali członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Remont Domu Polskiego w Bielcach

IMG_1594W ubiegłym roku przedstawiciele Regionalnego Stowarzyszenia Wschód – Zachód odwiedzili razem z rozśpiewanym i roztańczonym Harcerskim Zespołem Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” Polaków mieszkających w Bielcach i okolicznych miejscowościach w Mołdawii.

W efekcie tego pobytu, dzięki środkom przyznanym w tym roku przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej na remont Domu Polskiego w Bielcach i środkom własnym Stowarzyszenia, przedstawiciele RSW-Z wyjechali do Mołdawii, aby fizycznie zainaugurować remont i modernizację obiektu.

Nawiązanie współpracy z nowym partnerem

http://www.pwszplock.pl/fileadmin/media/Do_ogloszen_2016/20160121_Porozumienie/DSC02216.JPG

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku i Regionalne Stowarzyszenie Wschód – Zachód w Płocku podpisały porozumienie o współpracy.

Strony zobowiązały się do współpracy m.in. w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, kontaktów z organizacjami polskimi i polonijnymi, wymiany wiedzy i popularyzowania działalności partnerów porozumienia.

źródło: www.pwszplock.pl

Czytaj dalej ->