Szkolenie liderskie dla kierownictw organizacji polskich z Syberii (Rosja i Kazachstan) oraz Mołdawia – 2017

logo_3Od 01-04-2017 do 02-08-2017 roku – przygotowywano pobyt 19 osobowej grupy Polaków z rosyjskiej Syberii, z Kazachstanu i Mołdawii w Płocku w ramach projektu „Szkolenie liderskie dla kierownictw organizacji polskich z Syberii (Rosja i Kazachstan) oraz Mołdawia”. Dokonano niezbędnych rezerwacji. W ramach zawartej umowy partnerskiej z organizacją „Dom Polski” z Barnauł dn.11-07-2017 przekazano środki na konto organizacji m.in. na załatwienie wiz i zakup biletów. Uzgodniono terminy warsztatów–szkoleń w zakresie pogłębiania wiedzy historycznej, praw mniejszości polskiej i Karty Polaka oraz rozwoju demokracji i poszerzenia umiejętności z zakresu kierowania organizacją, grupami ludzi, oraz warsztatów tanecznych i nauki polskich pieśni.

W okresie od 03 do 16 sierpnia 2017 roku – Szkolenie liderskie dla kierownictw organizacji polskich z Syberii (Rosja i Kazachstan) oraz Mołdawia – pobyt grupy w Polsce (Płock) – w zgodnie z program pobytu. 03 sierpnia 18-osobowa grupa została przywieziona z granicy Polski do Płocka, również uczestniczka z Mołdawii tego dnia przyleciała do Warszawy i została przywieziona z lotniska do Płocka przez członka RS Wschód – Zachód. Wszyscy uczestnicy obozu szkoleniowego zostali zakwaterowani w akademiku. Następnego dnia zorganizowano zwiedzanie Płocka, następnie odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Płocka, który przybliżył naszym rodakom kwestie jak działa samorząd miejski. Po południu kontynuowano wycieczkę po Płocku i prezentowano 1000-letnią historię miasta.

05 sierpnia rozpoczęły się warsztaty szkoleniowe zgodnie z harmonogramem szkoleń. Następnego dnia zorganizowano wycieczkę statkiem po Wiśle, zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego, Muzeum Mazowieckiego. 07 sierpnia 2017 grupę Polaków z Syberii, Kazachstanu i Mołdawii – już tradycyjnie – przyjął Starosta Powiatu Płockiego, który przedstawił działalność samorządu powiatowego (w załączeniu udostępnione materiały ze strony internetowej Starostwa Powiatowego http://powiat-plock.pl). Następnie kontynuowano warsztaty szkoleniowe zgodnie z przyjętym wcześniej planem szkoleń.

08 sierpnia – wyjazd do Warszawy – spotkanie z Panią Senator Janiną Sagatowską – Przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (w załączeniu relacja ze strony internetowej https://wpolityce.pl/polityka….) – zwiedzanie Senatu RP, zwiedzanie Zamku Królewskiego, spacer po Starym Mieście Warszawy. 09 sierpnia – kontynuacja szkoleń zgodnie z programem. W dniu 10 sierpnia– wycieczka do Kłodawy i Torunia.

W dniach 11 – 14 sierpnia kontynuacja szkoleń – odbywały się zajęcia zgodnie z załączonym harmonogramem szkoleń. 14 sierpnia po warsztatach na temat świąt patriotycznych i kościelnych w Polsce w godz. popołudniowych odbyło się spotkanie z Sybirakami zamieszkałymi w Płocku i z mazowieckimi harcerzami – spotkanie przy piosence. Dnia 15 sierpnia 2017 uczestnictwo w Święcie Narodowym – przewodnik przybliżył znaczenie Płocka podczas wojny z bolszewikami. W godzinach popołudniowych odbyło się podsumowanie szkoleń. 16 sierpnia 2017 zakończenie obozu szkoleniowego.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.